Lektorzy Szkoły Języków Obcych CLEVER są absolwentami wyższych uczelni. Posiadają udokumentowane kwalifikacje do nauczania języka angielskiego jako języka obcego. Traktują swoją pracę z pasją i zaangażowaniem.

Zajęcia prowadzone są w urozmaicony sposób, przez co budujemy w swoich słuchaczach poczucie pewności i niezależności w posługiwaniu się językiem obcym. Nauczyciele, którzy pracują z dziećmi posiadają przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi.

Oprócz polskich nauczycieli, zatrudniamy także rodowitych lektorów z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz Włoszech. Pragniemy by przez kontakt z nimi, słuchacze mogli z łatwością i bez przeszkód posługiwać się językiem obcym w każdej sytuacji.

Praca naszych nauczycieli jest hospitowana, a nad przebiegiem zajęć czuwa metodyk.

Adres

Szkoła Języków Obcych CLEVER 
ul. Paderewskiego 4 
43-330 Wilamowice

Numer konta:

60 1140 2004 0000 3402 8240 3820 Mbank

Godziny otwarcia

Do sekretariatu zapraszamy w czwartki w godzinach 15.00-17.00. W inne dni i godziny – po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.